REŞARJ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme“) Reşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. (“Şirket“) ile üyeleri (“Üye(ler)“, Şirket ile birlikte, müştereken, “Taraflar“) arasında, Şirket tarafından Üyeler’e sunulacak hizmetler ile ilgili olarak geçerli olan kural ve koşulları ortaya koymaktadır.

 1. ÜYELİĞE GİRİŞ, SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN BAŞLANGICI

  Üyeler, Şirket’in esarj.com alanındaki web sayfası üzerinde veya mobil uygulama platformunda, Üyeler’e ayrılan bölümde yer alan, üyelik başvurusuyla ilgili adımları tamamlayıp, “Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ediyorum” ibaresinin yanındaki kutuyu işaretleyip, üye olmak adına gerekli son butona tıkladıklarında, üyelik başvurusunda bulunmuş ve bu Sözleşme’nin içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Şirket’in, kendi takdirine göre yapacağı değerlendirme sonrası, söz konusu başvuruyu kabul etmesi ve ilgili başvuru sahibine “Reşarj Kartı”nı (“Kart(lar)“) göndermesi ile işbu Sözleşme yürürlüğe girmiş ve üyelik başlamış, ilgili başvuru sahibi “Üye” unvanını kazanmış sayılır. Hizmetler’in (aşağıda tanımlanmıştır), bir kullanıcı tarafından, Üye olunmaksızın kullanılması halinde de, her bir kullanımda, ilgili kullanıcı, işbu Sözleşme’yi okumuş ve tüm koşullarıyla kabul etmiş addolunacak, bir Üye’nin işbu Sözleşme altındaki hak ve yükümlülüklerine tabi olacaktır.

 2. HİZMETLER

  Şirket, Üyeleri’ne, Şirket’in istasyon ağında elektrikli araçlarını şarj etmelerine olanak sağlayan hizmet(ler) (“Hizmet(ler)“) sunmaktadır. Bu çerçevede, Üyeler, elektrikli araçlarını şarj edebilecekleri ve Şirket tarafından (kendisi ve/veya iş ortaklarıyla birlikte) işletilen ve/veya kullanıma hazır bulundurulan şarj istasyonlarına dair statik bilgileri (lokasyon, çalışma saatleri, teknik özellikleri v.s.) ve dinamik bilgileri (fiyat bilgisi, istasyonun uygunluk bilgisi v.s.), Şirket’in web sayfasından, sunduğu mobil uygulamadan ve, şayet mevcutsa ve teknik olarak mümkünse, Üye’nin kullanmakta olduğu ve bilgilerini üyelik başvurusu sırasında Şirket’e ilettiği elektrikli araçta yer alan navigasyon sisteminden takip edebilecektir. Şirket, bu bilgilerin verildikleri an itibarıyla doğruluğundan sorumludur, ancak, bu bilgilerdeki değişikliklerden sorumlu olmayıp, özellikle de, bu bilgilerin verildikleri andan sonra, ilgili her bir Üye’nin seçtiği şarj istasyonuna ulaştığı zaman değişmiş olmalarından kaynaklı olarak uğrayabileceği hasar, zarar ve/veya ziyandan sorumlu değildir. Özellikle, statik bilgilerde yer alan, ilgili şarj istasyonunun kurulu olduğu noktaya erişimin sağlanmasından, Şirket herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır. Şirket’in Hizmetler’in sunulması sırasında ve/veya ilgili herhangi bir Üye’nin Hizmetler’i kullanırken uğrayabilecekleri zararlarla ilgili sorumluluğu, doğrudan Şirket kontrolünde olan ve Şirket’in kusurundan kaynaklanan olaylarla sınırlıdır.

 3. ÖDEME SİSTEMLERİ

  Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, aşağıda açıklanan ödeme sistemlerini uygulayabilir. Bunlardan birden fazlasının aynı anda uygulanması halinde, Üyeler, hangi sistemi kullanacaklarını seçebilirler.

  1. Sonradan Ödemeli Sistem (Post-Paid):

   Bu sistemde, Üyeler, Kartları’nı Şirket’in hizmet sunduğu şarj istasyonlarında kullandıktan sonra, aylık dönemlerle, Şirket’in kendilerine ileteceği faturalar üzerinden, Şirket’e ödeme yapacaklardır. Bu ödemelerin, Şirket’in teklif edebileceği ödeme araçlarıyla (kredi kartı, debit kart, PayPal, banka havalesi vs) yapılması mümkün olabilecektir. Şirket’in teklif etmesi halinde, Üyeler’in, kredi kartı bilgilerini Şirket’e vererek, faturalarının aylık olarak ilgili kredi kartlarından tahsil edilmesini tercih etmeleri de mümkün olabilecektir. Bu sistemde, Şirket’in, ilgili her bir Üye’ye, kendi takdirine bağlı olarak, bir kredi limiti öngörmesi ve bu limitin üzerinde Hizmet sunmaması mümkündür.

  2. Önceden Ödemeli Sistem (Pre-paid):

   Bu sistemde, Üyeler, Kartları’nı Şirket’in hizmet sunduğu şarj istasyonlarında kullanmak için, öncelikle, Kartları’na kredi yükleyecektir. Bu kredi yüklemesi, Şirket’in teklif edebileceği ödeme araçlarıyla (kredi kartı, debit kart, PayPal, banka havalesi vs) mümkün olabilecektir. Bu sistemde, Şirket’in, ilgili her bir Üye’nin kredisinin (Hizmetleri almadan önce ödediği ve hesabında yer alan bakiyenin) yetmemesi (sıfırlanması) halinde, Hizmet vermeyi durdurma veya Hizmet vermeye devam ederek, kendisine sunulan Hizmet(ler)e dair bedeli, bir sonraki kredi yüklemesinden düşme ve/veya kendisine fatura etme hakkı saklıdır.

  3. Sabit Ödemeli Sistem:

   Bu sistemde, (tek seferde veya taksitlerle) yapılacak (yapılması taahhüt edilecek) sabit bir ödeme karşılığında, ilgili Üye, belirli bir süre ile, Hizmetler’i kullanma konusunda bir taahhütte bulunacak, Hizmetler’in alımının ve/veya üyeliğin bu süre öncesinde durması ve/veya kesilmesi halinde ise, ilgili Üye’nin söz konusu sabit ödeme yükümlülüğü baki kalacak, Şirket’ten herhangi bir iade, zarar, ziyan ve sair talep hakkı olmayacak, Şirket’in ise fazla alacaklarına dair hakkı baki kalacaktır.

  4. Cep Telefonu ile Ödeme Sistemi:

   Bu sistemde, Şirket’in cep telefonu operatörleriyle yapacağı işbirlikleri sonucunda, Üyeler’in (ve ayrıca, Üye olmayan kullanıcıların), belirli bir numaraya kısa mesaj iletmek ve bir kod almak suretiyle, Hizmetler’i kullanmaları mümkün olabilecek, bu halde, hizmet bedelleri, ilgili cep telefonu operatörü tarafından ilgili kullanıcıya fatura edilecektir (cep telefonu faturasına yansıtılacaktır). Bu ödeme sisteminin kullanılması halinde, kullanıcıya iletilecek kod, tek seanslık kullanım için geçerli olacak, şarj işleminin Şirket’ten kaynaklanan nedenlerle kesilmesi halinde, Şirket yeni bir seans açabilecek, ancak Şirket’ten kaynaklanmayan nedenlerle kesilmesi halinde ise, kullanıcının yeni bir kod alması gerekecektir.

 4. GENEL KURALLAR
  1. Her bir Üye, Hizmetler’i kullanırken ve/veya Şirket’in sistemine giriş ve/veya kayıt yaparken, verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt eder.

  2. Taraflar, Şirket’in teknik altyapısında söz konusu olabilecek, hayatın olağan akışından kaynaklanabilecek durumlarda ve Şirket’ten bağımsız olarak ortaya çıkabilecek (elektrik kesintisi gibi) durumlar nedeniyle, Hizmetler’in tam ve eksiksiz sunulamaması ve/veya Hizmetler’de kesinti olması halinde, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacağı konusunda mutabık kalmışlardır.

  3. Şirket, Hizmetler karşılığında uygulayacağı hizmet bedellerini serbestçe belirleme hakkını haizdir. Bu çerçevede, her bir Üye, Hizmetler’i kullanırken, her bir Hizmet alımı öncesinde, uygulanacak hizmet bedellerini Şirket’in sunduğu imkanlarla öğrenme şansına sahip olup, bu şansı kullansa da kullanmasa da, alacağı her bir Hizmet ile ilgili hizmet bedellerini biliyor addedilecektir. Aynı hususlar, gecikme faizleri için de geçerlidir. Üyeler, Şirket’in fatura edeceği bedelleri, zamanında ödeyeceklerini taahhüt etmekte olup, geç ödeme halinde, faiz işletimi ve mahsuplaşma da dahil, Şirket’in mevzuattan kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

  4. Şirket’in, farklı Üyeler’e, farklı fiyatlar, promosyonlar ve sair unsurlar uygulaması, farklı Hizmetler sunması mümkündür. Taraflar, her Üye’nin Şirket nezdinde alacağı Hizmetler’in ve her Üye’ye Şirket nezdinde uygulanacak fiyat ve sair koşulların, tamamen Şirket’in takdirine bağlı olarak, farklılık gösterebileceği konusunda mutabık kalmışlardır.

  5. Üyeler’in, Şirket’in mobil uygulamasını veya web sitesini kullanıyor olmaları durumunda ve cep telefonlarının veya bilgisayarlarının çalınması veya kaybedilmesi halinde, ayrıca, Şirket’in kendilerine verdiği Kartlar’ın çalınması veya kaybedilmesi halinde, Şirket nezdindeki üyelik bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi ve kullanılmasından şahsen sorumlu olup bu tip bir durumda Şirket’i olaydan haberdar etmedikleri sürece, bu durumun kendileri açısından bir risk oluşturabileceğini ve Şirket’in, Üyeler’in bu tip bir durumda uğrayabilecekleri zarar ve ziyanlardan herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ederler. Her halükarda, Üyeler, Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları (kullanıcı ismi ve şifre gibi) unsurların ve araçların, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

  6. Şirket, ilgili her bir Üye’nin aracından (özellikle de aracının şarj sistemlerinin düzgün ve Hizmetler’i alabilecek şekilde çalışmasından) veya trafik durumundan (özellikle de, ilgili şarj istasyonlarının park alanlarına erişimin uygunluğundan) kaynaklanan herhangi bir sorundan, araç ve trafik durumu nedeniyle söz konusu olabilecek herhangi bir Hizmet alamama ve/veya zarar görme halinden, ve ayrıca, Üye’nin herhangi bir zamanda yeteri kadar şarjı olmaması nedeniyle yolda kalmasından ve sair hallerden sorumlu değildir.

  7. Üyeler, Şirket’in sunduğu Hizmetler’i istismar edebilecek, kötüleyebilecek, kendilerine veya üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayabilecek herhangi bir işlem veya eylemde bulunmamayı beyan ve taahhüt ederler.

  8. Hizmetler’den yararlanan Üyeler, Hizmetler’i hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Hizmetler dahilinde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Üyeler’in Hizmetler ile ilgili olarak, işbu Sözleşme’ye ve yürürlükteki mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyet nedeniyle Şirket doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu tip bir durumda, Şirket’in herhangi bir nedenle, herhangi bir kişiye, herhangi bir ödeme yapması halinde, Şirket’in, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan tüm hakları (özellikle de faiz ve tazminat talep hakkı) saklı kalmak suretiyle, ilgili Üye’ye rücu hakları bulunmaktadır.

  9. Her bir Üye, Şirket’in web sitesi, mobil uygulaması ve sair platformlarında bulunabilecek unsurlar dahilinde, Şirket’in ve/veya bir üçüncü şahsın, ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edebilecek şekilde, mevcut resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.

 5. ÜYELİĞİN SONLANMASI, SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜNÜN SONU

  Her bir Üye, kendi takdirine bağlı olarak, üyeliğini ve işbu Sözleşme’yi, dilediği herhangi bir zamanda, herhangi bir neden göstermeksizin ve herhangi bir zarar ve/veya ziyana dair sorumluluğu olmaksızın (tabii ki, sadece, Şirket nezdinde oluşmuş tüm borçlarını ödeme borcu baki kalmak kaydıyla), sona erdirerek, Hizmet alımını durdurma hakkını haiz olduğu gibi, Şirket’in işbu Sözleşme’ye aykırı davrandığını tespiti halinde, ilgili her bir Üye’nin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan tüm hakları saklıdır. Herhangi bir Üye’nin, üyeliğini sonlandırması için, Şirket’in esarj.com alanındaki web sayfasında yer alan “İletişim” bölümünde yer alan iletişim imkanlarını kullanarak Şirket’i haberdar etmesi gerekli ve yeterlidir. Şüpheye mahal vermemek adına; işbu Sözleşme’nin Üye tarafından kabulü, Hizmetler’i alacağına dair herhangi bir taahhüt verildiği anlamına gelmemekte, herhangi bir Üye, Şirket nezdindeki üyeliği devam etse dahi Hizmet almak zorunda bulunmamakta, bununla birlikte, üyelikle ilgili olarak Şirket nezdinde doğabilecek her türlü parasal borcundan sorumlu olmaktadır.

  Benzer bir şekilde, Şirket de, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir Üye’nin Şirket nezdindeki üyeliğini ve işbu Sözleşme’yi, dilediği herhangi bir zamanda, herhangi bir neden göstermeksizin ve herhangi bir zarar ve/veya ziyana dair sorumluluğu olmaksızın (tabii ki, sadece, ön ödemeli sistem kullanımı halinde, Üye’nin Şirket nezdindeki kredisini, Şirket’in Üye’den olan tüm alacaklarını mahsup edip geri kalan bakiyeyi ilgili Üye’ye ödeme borcu baki kalmak şartıyla), sona erdirerek, söz konusu Üye’ye Hizmet sunumunu durdurma hakkını haiz olduğu gibi, herhangi bir Üye’nin işbu Sözleşme’ye aykırı davrandığının tespiti halinde, Şirket’in yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan tüm hakları saklıdır. Şirket’in, herhangi bir Üye’nin üyeliğini sonlandırması için, ilgili Üye’nin Şirket’e verdiği iletişim bilgilerinden herhangi birini kullanarak, Üye’yi haberdar etmesi gerekli ve yeterlidir. Şüpheye mahal vermemek adına; işbu Sözleşme’nin kurulması, Şirket’in ilgili herhangi bir Üye’ye Hizmet sunacağına dair herhangi bir taahhüt verildiği anlamına gelmemekte, Şirket, herhangi biri Üye’ye, Şirket nezdindeki üyeliği devam etse dahi, Hizmet vermek zorunda bulunmamaktadır.

 6. GİZLİLİK POLİTİKASI

  Şirket, Üyeler tarafından kendisine verilen bilgileri, kimlik doğrulamak, müşteri desteği sağlamak, Üyeler’i kampanyalar hakkında bilgilendirmek, Üyeler’e (Şirket’in tercihine ve takdirine bağlı olarak, çekilişlerle veya çekiliş yapılmaksızın) çeşitli hediyeler verebilmek ve Hizmetler ile ilgili başkaca konularda Üyeler’e hizmet edebilmek için kullanacak, bu bilgileri, güvenlikli sunucularda saklayacaktır.

  Şirket, kendisine verilen bilgileri, ilgili herhangi biri Üye ile ilişkilendirilebilecek şekilde, bu Sözleşme altında sayılan kullanım şekil ve amaçları dışında, herhangi bir şekilde ve amaçla kullanamaz, herhangi bir üçüncü kişi ve/veya kuruma satamaz, kiralayamaz, pazarlayamaz ve bu bilgiler üzerinden herhangi bir ekonomik kazanç sağlayamaz.

 7. FİKRİ MÜLKİYET

  Şirket’in Hizmetler’i sunarken kullandığı tüm platform ve araçların tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları Şirket’e aittir veya Şirket’in, bunlar üzerinde, kanuni ve/veya sözleşmesel hakları bulunmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Şirket’e ait bilgileri ve Şirket’in, yukarıda sayılan, telif haklarına tabi çalışmalarını, sadece ve sadece Hizmetler’in Şirket’ten alımı sırasında ve bununla ilgili olarak kullanabilir, bunun dışında, ticari veya sair başka herhangi bir amaçla kullanamaz. Üyeler, Şirket’in izni olmaksızın, Şirket’in, yukarıda sayılan, telif haklarına tabi çalışmalarını kullanamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar oluşturamaz.

  Şirket’in, Hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Hizmetler’in sunumuna veya tanıtımına dair; ve/veya Hizmetler’le herhangi bir şekilde ilgili olmak üzere sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil, tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 8. SÖZLEŞME ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

  Şirket, herhangi bir şart, izin ve/veya onaya bağlı olmaksızın, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sayfası, uygulama ve/veya sair bir platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, herhangi bir Üye’nin Hizmetler’i kullanması üzerine, otomatik olarak, başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 9. MÜCBİR SEBEPLER

  Mücbir sebep sayılabilecek tüm durumlarda, Şirket, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirket’ten herhangi bir nedenle, herhangi bir tür ve herhangi bir nam altında, herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; Şirket’in makul kontrolü haricindeki olaylar olarak kabul edilmektedir.

 10. DELİL SÖZLEŞMESİ

  Üyeler, Hizmetler ile ilgili olarak doğabilecek ihtilaflarda, Şirket’in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Şirket’i (ve temsilcilerini) yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

 11. İHTİLAFLARIN HALLİ

  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Sözleşme dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul (Maltepe) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 12. TELİF HAKKI

  Resarj tüm kullanım haklarını saklı tutar.